آگهی مناقصات ومزایده ها

 

آگهی مزایده اجاره انبار

برای دریافت متن آگهی و فرم های مورد نیاز، بر روی تصاویر زیر کلیک کنید:

 

فرم شماره 1

 

فرم شماره 2و3

 


ادارات شهرستان: