معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان: دانش مدیران شرکتهای خدماتی ارتقا می یابد

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان:  دانش مدیران شرکتهای خدماتی ارتقا می یابد

معاون روابط کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: سطح دانش مدیران شرکتهای خدماتی با برگزاری دوره های آموزشی ارتقا می یابد.

به گزارش روابط عمومی، سعید دنکوب در اولین جلسه هماهنگی اعضاءکمیته استانی تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی و اعضاء کارگروه انجمن صنفی  کارفرمایان شرکتهای خدماتی استان، گفت: در راستای ارتقاء دانش مدیران شرکتهای خدماتی و با توجه به تفاهم نامه بعمل آمده، مدیران این شرکت ها باید نسبت به برگزاری دوره های توجیهی مدیریت قانون کار و طبقه بندی مشاغل، اقدام نمایند.

وی افزود: با انعقاد این تفاهم نامه و برگزاری دوره های آموزشی می توان نقاط ضعف را کم رنگ و نقاط قوت سال گذشته را تقویت نمود.

دنکوب به ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، صدور و تمدید مجوز تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی اشاره کرد و گفت: تعیین صلاحیت این شرکتها منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده شرکت خواهد بود.

معاون روابط کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به مصوبه شماره 38326/ت27506 ه مورخ 5/9/81 هیئت وزیران،تصریح کرد:  کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در صورت نیاز به خدمات موضوع بند2 مصوبه فوق الذکر صرفا با شرکتهای تایید صلاحیت شده توسط وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی قرارداد منعقد نمایند.

لازم به ذکر است که اولین جلسه هماهنگی اجرای دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی در سال 96 در راستاي اجراي تبصره ماده 4 و ماده 6 تصویبنامه شماره 38326/ت 27506 مورخ 5/9/81 م با رعایت مصوبه شماره 84515/ت 34613 مورخ 15/12/84 هیات محترم وزیران با حضور اعضاء کمیته استانی تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی و اعضاءکارگروه انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی در محل اداره بازرسی کار تشكيل شد .

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان:  دانش مدیران شرکتهای خدماتی ارتقا می یابد


بازگشت

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
ادارات شهرستان: