حضور تیم ارزیابی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان گلستان

حضور تیم ارزیابی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان گلستان

تیم ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متشکل از 8 بازرس برای ارزیابی فضای عمومی دستگاه های شورای هماهنگی و بررسی حوزه های تخصصی آنان در استان گلستان حضور پیدا کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، این تیم شامل دو گروه ارزیابی فضای عمومی دستگاه های شورای هماهنگی و گروه ارزیابی تخصصی حوزه های عملکردی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد که به مدت یک هفته کار ارزیابی را در قسمت های مختلف انجام خواهند داد.

در نشست مشترکی که با حضور تیم ارزیابی عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیران، نمایندگان و روسای دستگاه های شورای هماهنگی برگزار شد، دکتر سعید مازندرانی مدیرکل تعاون کار گلستان گفت: انجام ارزیابی با نگاه سیستمی به تقویت و پویایی سازمان کمک می کند.

وی افزود: هر سیستمی نیاز به دو پایش دارد که  شامل ارزیابی درونی و ارزیابی از طریق مافوق و یا عامل بیرونی انجام می شود که نهایتا منجر به تقویت سازمان خواهد شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان تصریح کرد: ارزیابی بیرونی نقاط ضعف و قوت پنهان را بهتر مشخص می کند که باعث هوشیاری بیشتر و در نهایت رشد سیستم می شود.

وی ارائه راهنمایی های مشاوره ای توسط ارزیابان را مهمترین مزیت حضور آنان در مجموعه توصیف و خاطرنشان کرد: ویژگی ها، شرایط و امکانات سازمان ها با یکدیگر متفاوت است و این مسایل باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه نادر سیری سرپرست تیم ارزیابی عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ارزیابی سالانه از ادارات استانی، گفت: بازرسی هایی که توسط واحدهای مختلف در گذشته صورت می گرفت، در چندسال اخیر تجمیع شد و زیرنظر دفتر ارزیابی عملکرد انجام می شود تا با انسجام و برنامه ریزی بهتری این کار انجام شود.

وی افزود: رویکرد دفتر مدیریت عملکرد وزارت در جهت دست گیری و کمک به واحدهای استانی به منظور رفع نواقص و تقویت نقاط مثبت هست تا بتوانند در تحقق اهداف سازمان موفق شوند.

سرپرست تیم ارزیابی با تاکید بر اینکه سیستم خودارزیابی باعث چابکی بیشتر سازمان می شود، افزود: در این روند ارزیابی، عملکرد ادارات کل در سال 95 مورد بررسی قرار خواهد گرفت و حتما شرایط و ویژگی های خاص هر استان نیز در ارزیابی ها مدنظر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: گروه ارزیابی دارای تجارب و تخصص زیادی در حوزه کاری خود هستند و قطعا در جهت انجام درست تر کارها نکات ضروری را ارائه خواهند داد.

حضور تیم ارزیابی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان گلستان

حضور تیم ارزیابی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان گلستان


بازگشت

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
ادارات شهرستان: