مسئولین ایمنی کارگاه های ساختمانی از خدمات بیمه ای بهره مند می شوند.

مسئولین ایمنی کارگاه های ساختمانی از خدمات بیمه ای بهره مند می شوند.

کمیته راهبردی تفاهم نامه پنج جانبه ارتقاء ایمنی در کارگاه های ساختمانی، راهکارهای قانونی استفاده مسئولین ایمنی از خدمات بیمه تامین اجتماعی را بررسی کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی گلستان ، در نشست مشترک مدیران دستگاه های حاضر در تفاهم نامه پنج جانبه ارتقاء ایمنی در کارگاه های ساختمانی ، راهکارهای قانونی استفاده مسئولین ایمنی کارگاه ها از خدمات بیمه تامین اجتماعی بررسی شد.

دکتر سعید مازندرانی مدیر کل تعاون کارورفاه اجتماعی گلستان در حاشیه این جلسه گفت: بیشترین حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان اتفاق می افتد که به دلیل رعایت نشدن مسائل ایمنی در بسیاری از کارگاه ها به ویژه کارگاه های کوچک می باشد.

وی افزود: در راستای کاهش حوادث در بخش ساختمان افرادی را طی دوره های آموزشی مختلف به عنوان مسئولین ایمنی کارگاه ها آموزش دادیم .

مازندرانی تصریح کرد: طبق ماده یک آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها ومبحث 12 مقررات ملی ساختمان، بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه های ساختمانی الزامی می باشد.

وی خاطر نشان کرد: به منظور ایجاد هماهنگی و بررسی موانع بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه های ساختمانی، به ویژه مسائل بیمه ای، جلسه ای با حضور مدیران فنی وحرفه ای، تامین اجتماعی، نظام مهندسی و راه وشهرسازی برگزار شد و در آن راهکارهای قانونی بهره مندی مسئولین ایمنی از خدمات بیمه تامین اجتماعی بررسی شد.

لازم به ذکر است چندی پیش تفاهم نامه پنج جانبه ارتقاء ایمنی در کارگاه ها، در راستای حفظ و صیانت از نیروی کار و کاهش حوادث ناشی از کار با ارتقای ایمنی در کارگاه های ساختمانی، فی مابین ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی، فنی و حرفه ای، راه و شهرسازی، نظام مهندسی و تامین اجتماعی منعقد شد.


بازگشت

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
ادارات شهرستان: