صفحه نخست > اخبار شهرستانی > موسی بی باک: توجه به کارآفرینی،گام مثبتی در جهت کاهش نرخ بیکاری و توسعه شهرها و روستاها است

موسی بی باک: توجه به کارآفرینی،گام مثبتی در جهت کاهش نرخ بیکاری و توسعه شهرها و روستاها است


20-06-1396, 09:46. نويسنده: تعاون و کار گرگان

موسی بی باک: توجه به کارآفرینی،گام مثبتی در جهت کاهش نرخ بیکاری و توسعه شهرها و روستاها است

رییس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی گرگان گفت: توجه به کارآفرینی،گام مثبتی در جهت افزایش منابع ملی، کاهش نرخ بیکاری و توسعه شهرها و روستاها خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون،کار و فاه اجتماعی شهرستان گرگان،موسی بی باک در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی و اشتغال در تعاون،گفت: در راستای توسعه کارآفرینی و اشتغال، بخش تعاون می‌تواند به عنوان یکی از مؤثرترین نهادها، اقدام نماید و باتوجه به سیاست‌های اصل 44 روحیه کارآفرینی را ترویج نماید.

وی اظهار داشت: خوشبختانه تأکیدات و تأییدات بعمل آمده درخصوص بخش تعاون در قانون اساسی، فـرمایشات مقام معظم رهبری و اسناد فرادستی نظام از جمله چشم انـداز 20 ساله، برنامه چهارم توسعه، سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و سند ملی تعاون، افق بسیار وسیع و گسترده ای را پیش روی بخش تعاون بوجود آورده و الزام قانونی برای رسیدن به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی در پایان برنامه پنجم توسعه، لزوم ایجاد «نهضت فراگیر تعاون» را بر همه دلسوزان نظام فرض داشته است.

بی باک بیان داشت: در این میان نقش کارآفرینان متعهد و مؤمن، نقش بسیار ممتاز و اساسی است و به تعبیری میتواند «موتور محرک توسعه اقتصاد تعاون» قلمداد شود.

رییس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی گرگان در ادامه تصریح کرد: مجموعه شرایط جامعه امروز ما از یکسو و برنامه‌ها و اهداف مشترکی که بین دو مقولۀ «کارآفرینی» و «تعاون» وجود دارد از سوی دیگر، ضرورت ارتباط راهبردی این دو مهم را اجتناب ناپذیر می سازد.

وی به اهمیت موضوع کارآفرینی در تعاون اشاره کرد و گفت: از یک سو اهداف مشترکی از قبیل افزایش اشتغال مولد، توسعه اقتصادی، افزایش رقابت در اقتصاد و توسعه کارایی بازار و افزایش مشارکت بخش غیردولتی دراقتصاد کشور بین «کارآفرینی» و «تعاون» وجود دارد و از سویی دیگر مزایای نسبی که هرکدام از این مقوله‌ها دارند میتواند یک هم افزایی عظیمی را در راه دستیابی به اهداف مشترک بوجود آورد.

بی باک در پایان گفت: در همین راستا کارگاه آموزشی توسعه کارآفرینی و اشتغال در تعاون را در شهرستان گرگان برگزار نمودیم که مدیران داخلی کاریابی ها، نماینده امور بانوان فرمانداری گرگان و افسران(بانو)کلانتری های 11و12و13 شهرستان در این کارگاه شرکت کردند.

موسی بی باک: توجه به کارآفرینی،گام مثبتی در جهت کاهش نرخ بیکاری و توسعه شهرها و روستاها است

موسی بی باک: توجه به کارآفرینی،گام مثبتی در جهت کاهش نرخ بیکاری و توسعه شهرها و روستاها است


بازگشت