سلامت اداری

برای مشاهده و دانلود بر روی عنوان ذیل کلیک نمایید .

حقوق شهروندی

معرفی و نحوه ارتباط با بازرس سلامت اداری

حقوق متقابل مردم و کارکنان دولت

دستورالعمل قانون مدیریت خدمات کشوری  

ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
شما میتوانید در صورت هر گونه شکایت با ما در ارتباط باشید .

ارتباط با ما


ادارات شهرستان: