نام کاربری: رمز عبور:
ورود / عضویت

حوزه اشتغال

شیوه نامه پرداخت یارانه دستمزد


شیوه نامه پرداخت تسهیلات کرونا


بسته های رونق تولید و اشتغال


یکپارچه سازی اطلاعات ثبتی به منظور دست یابی به آمار کسب و کار اشتغال استان


شرح خدمات مطالعات تهیه سند توسعه اشتغال استان


دستورالعمل اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی


بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار


دستورالعمل تشکیل کانون های کارآفرینی


دستورالعمل اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی


برنامه اشتغال فراگیر سال 96


آیین نامه اجرایی تبصره 18


شاخص های روستای بدون بیکار


دستور العمل صدور مجوز و ساماندهی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی