نام کاربری: رمز عبور:
ورود / عضویت

حوزه تعاون

  • مصوبات مجلس
قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۸ آذر ۱۳۸۹ ]
 
قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ ]
 
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
[ ... - ۸ بهمن ۱۳۸۶ ]
 
قانون ساماندهی مبادلات مرزی
[ ... - ۶ مهر ۱۳۸۴ ]
 
قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۶ مرداد ۱۳۸۱ ]
 
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۶ مرداد ۱۳۸۱ ]
 
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۱ دی ۱۳۷۳ ]
 
‌تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد‌جمهوری اسلامی ایران
[ ... - ۴ شهریور ۱۳۷۱ ]
 
‌قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
[ ... - ۲۴ مهر ۱۳۷۰ ]
 
قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ ]
 
از قانون خدمت وظیفه عمومی
[ ... - ۲۹ مهر ۱۳۶۳ ]
 
قانون شرکت‌های تعاونی
[ ... - ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ ]
 
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
[ ... - ۲ دی ۱۳۳۷ ]
 
قانون تجارت
[ ... - ۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ ]

 

 

  • تصویب نامه ها
مصوبه توسعه صادرات غیرنفتی
[ ... - ۲۱ تیر ۱۳۹۱ ]
 
مصوبه کارگروه توسعه بخش کشاورزی
[ ... - ۲۰ تیر ۱۳۹۱ ]

 

  • آیین نامه ها
آئین نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ ]
 
آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۲ شهریور ۱۳۸۹ ]
 
آیین‌نامه اجرایی نحوه بلوک بندی در شرکت‌های تعاونی سهامی عام
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ ]
 
آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ ]
 
آیین‌ نامه اجرایی توزیع سهام عدالت
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۹ فروردین ۱۳۸۸ ]
 
آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ خرداد ۱۳۸۷ ]
 
آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۸ آبان ۱۳۸۵ ]
 
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی
[ ریاست جمهوری - ۱ مرداد ۱۳۸۵ ]
 
آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ خرداد ۱۳۸۳ ]
 
آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۳ شهریور ۱۳۷۱ ]
 
از آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۳ مرداد ۱۳۶۴ ]
 

 

  • دستورالعمل ها
شورای حل اختلاف تعاون
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ بهمن ۱۳۹۱ ]
 
دستورالعمل رسیدگی به شکایات
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۸ اسفند ۱۳۸۸ ]
 
دستورالعمل نحوه تعیین آراء در مجمع نمایندگان اتاق‌های تعاون
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ تیر ۱۳۸۷ ]
 
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ تیر ۱۳۸۷ ]
 
دستورالعمل تشکیل مجامع عمومی دو مرحله‌ای
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ خرداد ۱۳۸۷ ]
 
دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۱ آذر ۱۳۷۸ ]