نام کاربری: رمز عبور:
ورود / عضویت

منشور کاری

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان با ویژگی های فوق نوین از فعالیت های دولت دهم براساس برنامه ای که در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مجلس ارائه شد، منشور کاری خود را به عنوان میثاق جمعی سازمانی به شرح مکتوب ذیل ارائه داد.

 

در شرایط کنونی که جهان به سرعت در حال تغییر و تحول است، سرمایه های انسانی و اجتماعی در روند توسعه و تعالی جوامع، اهمیت روزافزونی پیدا کرده و مولفه های پیچیده و جهان شمولی چون تحولات بازارها و تغییرات فناوری در رقابتی فشرده، اقتصاد جهانی و بازیگران این صحنه را تحت تأثیر قرار داده اند.
بر این اساس تدوین رویکردهای جددی در زمینه مدیریت کلان جوامع مانند ارتقاء بهره وری، توانمندسازی منابع انسانی، توجه به نوآوری و خلاقیت، مهارت آموزی و اقتصاد مبتنی بر دانایی، ضرورتی انکارناپذیر در توسعه و پیشرفت کشورها محسوب می شود.
در کشور ما انسجام سیاست های کلان بخش های تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی به منظور بسط عدالت اجتماعی و افزایش رفاه جامعه، از اولویتی اساسی برخوردار است تا با تکیه بر ارزشهای دینی و ظرفیت های ملی و بهره گیری از توان علمی و عملی نیروهای متعهد و متخصص، امکان تحقق اهدای سند چشم انداز در تکوین جامعه ای نمونه میسر شود.
جامعه ای که با تلاش مستمر و همه جانبه بتواند طلایه دار امت اسلامی با استفاده از الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی مبتنی بر ارزش ها و واقعیات فرهنگی و تاریخی کشور و الهام بخش کشورهای منطقه با مولفه های ذیل باشد:
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی و انقلابی، با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، استحکام نهاد خانواده و به دور از فقر، فساد و تبعیض.
فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند و برخوردار از وجدان کاری، انضباط و روحیه ی تعاون
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
با عنایت به تصویب قانون تشکیل "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" ضروری است تا وزارتخانه جدید جهت تحقق اهداف قانون گذار با مهندسی مجدد و استفاده بهینه از امکانات و منابع مادی و معنوی خود واجد ویژگی های ذیل باشد:
تسهیل گر(هدایت گر به جای مجرد)
مأموریت محور(به جای سازمان محور)
آینده نگر(پیشگیری به جای درمان)
ارباب رجوع مدار(مردم سالار به جای دیوان سالار)
غیرمتمرکز(به جای سلسله مراتب طولانی و تمرکزگرایی)
رقابت گرا(متناسب با تغییرات محیط کسب و کار)
نتیجه گرا(تأکید بر ستاده ها)
توانمندساز(توجه به منابع انسانی و ارتقاء ظرفیت آنان)
قانون مدار(چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی نظام، قانون اساسی، قوانین برنامه، قوانین تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی)
اخلاق مدار(تأکید بر اخلاق حرفه ای)
عدالت محور(تخصیص منابع، تصمیمات رفتارها و توجه به مناطق محروم)
شایسته سالاردر انتصابات و تحولات سازمانی)
عملیاتی نمودن این منشور کاری در محورهای مختلف با تکیه بر ظرفیت های گسترده جامعه، نیازمند یکپارچگی، ارتقاء توانمندی ها و قابلیت های سازمانی است و همپایی و هم آوایی همه مدیران و کارشناسان را در همه مدیریت ها، ادارات شهرستانی، صندوق ها و ادارات مرتبط طلب می کند.
از تمامی متفکران، فرهیختگان و صاحب نظران و پیشکسوتان عرصه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت می کنیم برای غنای بیشتر این منشور کاری، پیشنهادها و نظرات خود را به روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان ارسال نمایند.
امید است در دهه چهارم انقلاب اسلامی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته، شاهد بالندگی هر چه بیشتر و آغاز فصلی درخشان در این عرصه باشیم. 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان